English主 頁
21/07/17 10:48 (五)
  冠軍賽果 列印
賽事編號賽事名稱勝出球隊
1洲際盃2德國
2蘇格蘭足總盃1些路迪
8英格蘭足總盃2阿仙奴
9歐洲聯賽冠軍盃3皇家馬德里
10歐聯勝出國家1西班牙
11德國盃2多蒙特
12洲際盃決賽組合1德國-智利
13俄羅斯超級盃2莫斯科斯巴達
15U21歐洲國家盃2德國U21
16葡萄牙盃1賓菲加
17世青盃4英格蘭U20
19西班牙盃1巴塞隆拿
20墨超次階段季後賽3瓜達拉哈拉