English主 頁
21/04/18 21:15 (六)
  最後賠率
列印 列印
 球賽編號:  星期五 6 匈牙利U21 (主) 對 瑞典U21 (客)
  主客和 [單項 + 過關(兩至八關)]
匈牙利U21 (主隊勝)瑞典U21 (客隊勝)
3.203.202.00
  半場主客和 [單項 + 過關(兩至八關)]
匈牙利U21 (主隊勝)瑞典U21 (客隊勝)
3.802.052.65
  讓球主客和 [單項 + 過關(兩至八關)]
匈牙利U21[+1] (主隊勝)瑞典U21[-1] (客隊勝)
1.683.603.95
  入球大細 [單項 + 過關(兩至八關)]
球數
[2.5]1.851.85
  半場入球大細 [單項 + 過關(兩至八關)]
球數
[1.5]2.701.40
  波膽 [單項 + 過關(兩至六關)]
匈牙利U21 (主隊勝)瑞典U21 (客隊勝)
1 : 09.000 : 09.500 : 17.00
2 : 015.001 : 16.500 : 29.00
2 : 19.502 : 213.001 : 27.25
3 : 035.003 : 360.000 : 318.00
3 : 125.001 : 316.00
3 : 230.002 : 324.00
4 : 0100.00 : 440.00
4 : 170.001 : 440.00
4 : 280.002 : 460.00
5 : 0300.00 : 5120.0
5 : 1250.01 : 5100.0
5 : 2300.02 : 5150.0
主 其他100.0和 其他300.0客 其他60.00
  半場波膽 [單項 + 過關(兩至六關)]
匈牙利U21 (主隊勝)瑞典U21 (客隊勝)
1 : 04.900 : 02.550 : 13.75
2 : 018.001 : 17.200 : 211.00
2 : 123.002 : 260.001 : 219.00
3 : 070.003 : 3700.00 : 340.00
3 : 1100.01 : 370.00
3 : 2250.02 : 3200.0
4 : 0400.00 : 4200.0
4 : 1500.01 : 4300.0
4 : 2900.02 : 4700.0
5 : 010000 : 5700.0
5 : 110001 : 5900.0
5 : 250002 : 52000
主 其他1000和 其他5000客 其他1000
  第一隊入球 [單項 + 過關(兩至八關)]
匈牙利U21 (主隊)無入球瑞典U21 (客隊)
2.279.501.72
  總入球 [單項 + 過關(兩至八關)]
01234567+
9.504.503.403.705.8010.5017.0025.00
  入球單雙 [單項 + 過關(兩至八關)]
1.901.80
  半全場 [單項 + 過關(兩至六關)]

5.1013.0027.007.005.005.1034.0013.003.30