English主 頁
21/04/18 21:25 (六)
  最後賠率
列印 列印
 球賽編號:  星期五 21 洪都拉斯 (主) 對 澳洲 (客)
  主客和 [單項 + 過關(兩至八關)]
洪都拉斯 (主隊勝)澳洲 (客隊勝)
2.082.833.45
  半場主客和 [單項 + 過關(兩至八關)]
洪都拉斯 (主隊勝)澳洲 (客隊勝)
2.851.854.25
  讓球主客和 [單項 + 過關(兩至八關)]
洪都拉斯[-1] (主隊勝)澳洲[+1] (客隊勝)
4.603.351.63
  讓球 [單項 + 過關(兩至八關)]
讓球數洪都拉斯 (主隊勝)澳洲 (客隊勝)
洪都拉斯 [0 / -0.5]
澳洲 [0 / +0.5]
1.921.92
  入球大細 [單項 + 過關(兩至八關)]
球數
[1.5]1.482.45
[1.5/2]1.622.15
[2.5]2.571.44
  半場入球大細 [單項 + 過關(兩至八關)]
球數
[1.5]4.001.20
[0.5/1]1.851.85
[1/1.5]3.251.29
  角球大細 [單項 + 過關(兩至八關)]
球數
[9.5]1.831.87
[10.5]2.301.54
  波膽 [單項 + 過關(兩至六關)]
洪都拉斯 (主隊勝)澳洲 (客隊勝)
1 : 05.000 : 05.750 : 17.75
2 : 07.501 : 15.600 : 218.00
2 : 17.752 : 218.001 : 212.00
3 : 016.003 : 3100.00 : 350.00
3 : 119.001 : 335.00
3 : 240.002 : 360.00
4 : 040.000 : 4200.0
4 : 150.001 : 4150.0
4 : 2100.02 : 4250.0
5 : 0150.00 : 5600.0
5 : 1150.01 : 5600.0
5 : 2300.02 : 5700.0
主 其他120.0和 其他700.0客 其他300.0
  半場波膽 [單項 + 過關(兩至六關)]
洪都拉斯 (主隊勝)澳洲 (客隊勝)
1 : 03.450 : 02.000 : 15.35
2 : 011.501 : 18.500 : 226.00
2 : 126.002 : 290.001 : 235.00
3 : 050.003 : 310000 : 3125.0
3 : 1100.01 : 3250.0
3 : 2400.02 : 3600.0
4 : 0250.00 : 4700.0
4 : 1500.01 : 4900.0
4 : 210002 : 42000
5 : 0900.00 : 55000
5 : 110001 : 55000
5 : 250002 : 55000
主 其他2000和 其他5000客 其他5000
  第一隊入球 [單項 + 過關(兩至八關)]
洪都拉斯 (主隊)無入球澳洲 (客隊)
1.805.752.50
  總入球 [單項 + 過關(兩至八關)]
01234567+
5.753.403.104.408.0017.0029.0045.00
  入球單雙 [單項 + 過關(兩至八關)]
1.901.80
  半全場 [單項 + 過關(兩至六關)]

3.5014.0040.004.804.007.2532.0014.005.75